Savjeti 4

Ako uzajmiš novac kome
ne postupaj prema njemu kao lihvar!
(Stari zavjet, Izak 22,24)

Blagoslivljajte one koji
vas proklinju!
(Novi zavjet, Luka 6,28)

Tko želi biti prvi, neka bude
zadnji od sviju i sluga svima!
(Novi zavjet, Marko 9,35)

Tražite i naći ćete!
(Novi zavjet, Mate 7,7)

Vrati mač svoj u korice,
jer svi koji se mača
hvataju od mača ginu.
(Novi zavjet, Matej 26,52)

Ne bacajte svoga biserja
pred svinje!
(Novi zavjet, Matej 7,6)

Ne budi među onima koji daju
ruku, koji jamče za dugove.
(Stari zavjet, Izak 22,26)